• Български
  • English

obuchenie1Групи за родители

  • Да поговорим за чувствата ?

Програмата  е подходяща за родители на деца, които имат дете с проблеми в поведението, както и за тези, които просто искат да подобрят общуването с детето си.

  • Как да възпитаваме детето във възрастта от 0 до 3 години ?

Подходяща е за родители на деца от 0 до 3 години, както и за бъдещи родители.

Осиновяването – въпроси и отговори ?

Програмата е подходяща за хора, които обмислят възможността за осиновяване, кандидат-осиновители /които са подали заявление/ и осиновители, които полагат грижи за дете.

  • Как да посрещнем детето в семейството ?

Подходяща е за бъдещи родители, както и за хора, които се подготвят за осиновяване или приемна грижа.

Продължителността на групите е от 1,5 до 3 месеца. Провеждат се веднъж седмично – в удобен за участниците час. Можете да се включите и в групи и обучения, които се провеждат онлайн.

 

Семинари за родители

obucheniq2

Семинарите са съботно-неделни и обхващат теми свързани с детското развитие и възпитание, въпроси, свързани с подготовката на детето за детска градина и училище, както и други актуални теми.

Провеждат се от квалифицирани специалисти в областта на медицината, психологията, психотерапията и педагогиката.

Обучения и програми за развитие за специалисти

obucheniq3

Групи за подкрепа, личен опит и превенция на професионалния стрес и прегаряне. Особено подходящи за специалисти от помагащите професии: психолози, социални работници, педагози, здравни работници, както и полицаи и представители на други професионални общности, отличаващи се с високо ниво на стрес в ежедневната работа.

Научете повече и за предлаганите обучения на актуални професионални теми.

А тъй като времето често не достига, ние можем да се погрижим и за организирането на ваше обучение като осигурим подходящо място и договорим всички досадни подробности.

 

СУПЕРВИЗИЯ

СУПЕРВИЗИЯТА е процес на професионална подкрепа на работещите в сферата на помагащите професии. Тя води до подобряване на работата по отношение на качество на услугите, на професионалното развитие на персонала, емоционална подкрепа и превенция на професионалното прегаряне, както и подкрепа на организационното развитие и отношенията в екипите.

Супервизиите могат да бъдат индивидуални (обсъждане на работата по конкретен случай и вземане на професионално решение, справяне с емоциите на клиента, справяне с личните емоции по отношение на клиента или колега, взаимоотношения с външни институции по случай, нормативни затруднения в конкретен случай и др), групови (за обсъждане на случай) и екипни (насочени към екипните взаимоотношения и функциониране).