• Български
  • English

Проект „Забавно училище“

​Проектът обхваща около 40 деца от ромската общност в кв. „Христо Ботев“, които са застрашени от отпадане от училище или имат поведенчески проблеми.

Цели, които сме си поставили:

  • Превенция на отпадането от училище на най-уязвимите групи деца;
  • Мотивиране на децата и родителите за включване в учебния процес;
  • Повишаване на благосъстоянието на цялото семейство чрез форми на подкрепа и консултиране;
  • Превенция на противообществените прояви на децата, които има опасност да отпаднат от училище.
  • Превенция на опасността от склоняване към проституция, трафик и други злоупотреби с децата, чрез информиране и консултиране /на децата и родителите/.
  • Осмисляне на свободното време на децата и младежите, чрез различни клубове по интереси, спорт и културни прояви;

Постигаме ги чрез лятна ваканционна програма, по време на която децата се срещат с доброволци от различни страни и научават повече за тяхната култура, спортуват, забавляват се, рисуват и формират умения за изразяване, толерантност и комуникация с връстници и възрастни.

По време на учебната година ще организираме занималня за децата, където те ще могат да пишат домашните си, да наваксат пропуските и да формират позитивно отношение към ученето и учебния процес.

Снимки

Програма „Превенция на насилието и агресията в училище“

Програмата включва ежеседмична групова работа с деца от 4 ОУ – гр. Берковица от 5 до 8 клас. В нея участват около 50 деца, разделени в малки групи. Чрез методите на неформалното обучение, децата се учат да разпознават и управляват чувствата си, да общуват и разрешават конфликтите си без насилие. Друга цел на програмата е превенция на отпадането от училище и сексуално образование.

След една успешна година и кратка лятна почивка, програмата продължава с нови игри, дискусии, дебати, арт-ателие и още много интересни дейности през месец септември 2014 г.

​​