• Български
  • English

Международна конференция в гр. Бреша – Италия, посветена на проблемите на активното гражданство и доброволчество по проект „Демократична ангажираност и гражданско участие в Европа” – DOCPIE

Brescia workshop-DOCPIE2

Проект DOCPIE – Демократична ангажираност и гражданско участие в Европа – е финансиран от Европейския съюз по програма „Европа за гражданите”, която осигурява подкрепа за иновативни проекти с цел насърчаване на европейското гражданство и подобряване на условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС. DOCPIE обединява 15 организации от 13 държави в 4 събития и цели да проучи настоящите тенденции и гледни точки за ЕС и неговото бъдеще сред различни целеви групи – включително студенти и по-възрастни граждани, да разработи насоки за създаването на ангажираност относно идентичност и гражданство в рамките на ЕС, да повиши осведомеността относно активното гражданство и доброволчеството, и да създаде мостове на сътрудничество между участващите градове, с цел повишаване на идеята за обща европейска идентичност и интеграция, като не забравяме нашето общо минало. Основната цел на проекта е да овласти членове на гражданското общество и неправителствени организации със знание и опит да направят Европейския съюз по-добро място за живеене.

През Седмицата на Европейския съюз 2015, от 8-ми до 10-ти март, първото обществено събитие на DOCPIE се проведе в германския град Дрезден. Представители на всички 13 държави се събраха заедно в „Академия на доброволеца”, за да участват в представяния, уоркшопи и дискусии, посветени на ролята на доброволчеството и европейската инициатива „Европейска доброволческа служба” за развитието на активно европейско гражданско общество.

Следващата спирка на проекта DOCPIE беше гръцкият град Серес (Сяр). От 30-ти до 2-ри юли градът беше домакин на дейности с цел насърчаване на местните интеграция и сътрудничество. Словенската столица Любляна, която и роден град на основния партньор LAZ Šmartno pri Litiji, беше желан международен гост на събитието „Гражданското общество отворен университет”, което се проведе на 24-ти септември. Италианският град Бреша, с подкрепата на Университета на Бреша, организира последото от поредицата събития. Мобилният център за обучения „Позитивни 365”  беше поканен, за да сподели добри практики в областта на насърчаване на ученето през целия живот и доброволчеството в България и Европа, посредством различни проекти. От 8-ми до 9-ти октомври Бреша беше домакин на оживени дискусии, относно значението на интелигентното стареене и гражданското участие в демократичните процедури през третата възраст.

Активното гражданство се отнася до свързването на хора от различни обществени нива: във вашата местна общност, в малки или големи градове, във вашия регион или между регионите в страната, групи от млади или възрастни хора… Надяваме се, че дейностите по проекта са мотивирали различните целеви групи да се включат в процеса на вземане на решения, както в техния роден град, така и на ниво ЕС.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply